Display: visual, text

International Journal of Information and Communication Technologies in Education

periodika.osu.cz/ictejournal/ [current version]

Odborný časopis zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií jejich uplatnění ve vzdělávání. Plné texty od roku 2012.

Publisher: Ostravská univerzita. Katedra informačních a komunikačních technologií

Journal of systems integration

si-journal.org [current version]

Elektronický časopis v angličtině obsahující plné články z oblasti obchodní informatiky a informačních systémů, informačních technologií a jejich bezpečnosti, znalostního managementu, programování a internetových aplikací včetně právních a sociálních aspektů

Publisher: Česká společnost pro systémovou integraci

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1