Display: visual, text

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

utkl.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu zaměřené na vědu a výzkum v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka. Obsahuje informace o vědecké činnosti ústavu, přehled současných i ukončených projektů, manuály, rady, organizační informace.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav teoretické a komputační lingvistiky

1