Display: visual, text

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR : Kraj Vysočina / 19. - 24. 1. 2014

www.odm2014.cz [current version]

Stránky VI. zimní olympiády dětí a mládeže, které se konaly v lednu 2014 v Kraji Vysočina.

Publisher: Kraj Vysočina

Zdravý Kraj Vysočina

www.zdravykrajvysocina.cz [current version]

Cílem webu je dále posílit sounáležitost s místem, kde mladí žijí, a jejich postupné zapojení do rozvoje místní komunity. Součástí jsou tématické cesty do obcí v Rakousku, ekologické cykloštafety a vzdělávání.

Publisher: Kraj Vysočina

1