Display: visual, text

Akademie věd České republiky

www.avcr.cz [current version]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Publisher: Akademie věd ČR

Blog - Jaroslav Petr (bigbloger.lidovky.cz)

jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz [current version]

Weblog popularizátora vědy obsahuje články, které se zabývají společenskými dopady a etickými aspekty vědeckých objevů.

Publisher: Petr, Jaroslav

Elektrorevue : časopis pro elektrotechniku

elektrorevue.cz [current version]

Internetový časopis pro elektrotechniku. Součástí výsledky výzkumu a vývoje v ČR, popularizace vědy a vývoje.

Publisher: Vysoké učení technické

Essentia

www.essentia.cz [current version]

Recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikaci vědeckých poznatků a ochranu přírody v České republice

Publisher: Šváb, Václav

Týden vědy a techniky ...

tydenvedy.cz [current version]

Jedná se o každoroční nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice. Program akce, seznam vědeckých kaváren, tiskové zprávy, aktuality, bohatá fotogalerie

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Věda.muni.cz

www.veda.muni.cz [current version]

Cílem stránek je popularizace vědy a výzkumu a přiblížení současného vědeckého bádání srozumitelnou a atraktivní formou, která vzbudí zájem o vědu.

Publisher: Masarykova univerzita

Věda pro život

www.veda-pro-zivot.cz [current version]

Základní informace o Akademii věd ČR a jejích největších vědeckých objevech. Velká pozornost je také věnována problémům financování vědy veřejnými prostředky v České republice.

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

www.astronomie.cz : amatérská prohlídka oblohy, sekce České astronomické společnosti

www.astronomie.cz [current version]

Portál astronomie.cz obsahuje články psané převážně amatérskými nadšenci pro astronomii. Články se věnují pozorování různých vesmírných těles i popisem astronomicky zajímavých kulturních akcí.

Publisher: Amatérská prohlídka oblohy, sekce České astronomické společnosti

Licence: CC BY 3.0 CZ
1