Display: visual, text

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. : BFÚ

www.ibp.cz [current version]

Webové stránky Biofyzikálního ústavu AV ČR obsahují kromě obecných informací o struktuře instituce především obsáhlé výzkumné zprávy

Publisher: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

Physiological Research : Formerly Physiologia Bohemoslovaca

www.biomed.cas.cz/physiolres/ [current version]

Časopis v angličtině obsahující původní vědecké práce z oboru fyziologie, farmakologie a biochemie. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Publisher: Akademie věd ČR. Fyziologický ústav

Synchrotron

www.synchrotron.cz [current version]

Informace o projektu synchrotronové laboratoře seznamují s organizačním zázemím i významem vědeckého výzkumu v rámci synchrotronového urychlovače

Publisher: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

1