Display: visual, text

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

phoenix.inf.upol.cz/esf/ [current version]

Projekt zaměřený na inovaci vybraných informatických studijních oborů, jehož cílem je dosáhnout vysokých standardů ve vzdělávání informatiků

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra informatiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1