Display: visual, text

Apple ve školství

avs.vyuka.info [current version]

Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Publisher: Klubal, Libor

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Digitální učební materiály RVP

dum.rvp.cz [current version]

Stránky obsahují digitální učební materiály, které mají pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělání při výuce

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

phoenix.inf.upol.cz/esf/ [current version]

Projekt zaměřený na inovaci vybraných informatických studijních oborů, jehož cílem je dosáhnout vysokých standardů ve vzdělávání informatiků

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra informatiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Historie lidstva : průvodce dějinami našeho světa

www.ucebnice-dejepisu.ic.cz [current version]

Stránky vytvořené jako maturitní práce na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti obsahují studijní materály z dějepisu.

Publisher: Ševčík, Ladislav

Institut geologického inženýrství : hornicko-geologická fakulta

geologie.vsb.cz [current version]

Stránky institutu působícího v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín. Kromě informací o studiu jsou na stránkách k dispozici i výukové texty.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Institut geologického inženýrství

Jednota školských informatiků : JSI

www.jsi.cz [current version]

Stránky jednoty, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. Informace o jednotě, soutěžích, strategiích a tipech pro školy.

Publisher: Jednota školských informatiků

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Mineralogie pro školy

web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/ [current version]

Tyto stránky jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií, pro studenty a pedagogy volitelného či nepovinného předmětu Geologie na vyšším stupni gymnázia, účastníkům příslušných kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.

Publisher: Univerzita Karlova

Wikisofia : portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd

wikisofia.cz [current version]

Stránky portálu, který slouží pro veřejné sdílení studijních materiálů a odborných poznatků z humanitních věd. Články od různých autorů jsou kontrolovány a schvalovány vyučujícími v daných oborech.

Publisher: Univerzita Karlova

Licence: CC BY 3.0 CZ
1