Display: visual, text

Evropské město : webový portál zaměřený na integraci v městském prostoru

evropskemesto.cz [current version]

Odborné sociologické příspěvky o specifikách života v městských sídlech. Problematika vysoké hustoty obyvatelstva, populační nestejnorodosti a aktivní úlohy města v zajištění společenské soudržnosti

Publisher: Multikulturní centrum Praha

Fotodokument

www.fotodokument.cz [current version]

Web sledující formou dokumentárních fotografií urbanistické proměny Prahy

Publisher: Fotodokument.cz

Pěstuj prostor

pestujprostor.plzne.cz [current version]

Stránky komunitního programu pro veřejný prostor v Plzni. Veřejnost může navrhovat podněty pro zlepšení veřejného prostoru ve městě, v letech 2012 - 2017 podněty vyhodnocovala odborná komise. Kromě databáze návrhů na zlepšení veřejného prostoru od veřejnosti je na webových stránkách i blog s články na téma veřejného prostoru.

Publisher: Pěstuj prostor

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Suburbanizace

www.suburbanizace.cz [current version]

Stránky zabývající se problematikou suburbanizace, urbanizace, satelitních městeček a Urban sprawl.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoj

1