Display: visual, text

Evropské město : webový portál zaměřený na integraci v městském prostoru

evropskemesto.cz [current version]

Odborné sociologické příspěvky o specifikách života v městských sídlech. Problematika vysoké hustoty obyvatelstva, populační nestejnorodosti a aktivní úlohy města v zajištění společenské soudržnosti

Publisher: Multikulturní centrum Praha

Zažít město jinak

zazitmestojinak.cz [current version]

Stránky iniciativy zaměřené na sousedské akce v českých městech a na sdílení veřejného prostoru. Zahrnují informace o programu akcí, o jednotlivých lokalitách a mapu.

Publisher: Auto*mat

1