Display: visual, text

Matice Svatého Jana Nepomuckého

www.msjn.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je obnova kultu a tradic sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Informace o sdružení a aktuálním dění, součástí zápisy ze schůzí.

Publisher: Matice Svatého Jana Nepomuckého

Matice svatokopecká

www.maticesvatokopecka.cz [current version]

Stránky spolku, který přispívá k šíření věhlasu poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Informace o historii spolku, přehled bohoslužeb, stanovy a aktuality.

Publisher: Matice svatokopecká

Pracovní skupina pro sociální otázky : SO ČBK

www.socialninauka.cz [current version]

Web přinášející katolický pohled na ekonomické, ekologické a politicko-sociální dění kolem nás.

Publisher: Česká biskupská konference

1