Display: visual, text

Československá sekce IEEE

ieee.cz [current version]

Informace o sekci, jejich lokálních pobočkách a novinkách. Součástí Zpravodaj Československé sekce IEEE.

Publisher: Československá sekce IEEE

1