Display: visual, text

Československá sekce IEEE

ieee.cz [current version]

Informace o sekci, jejich lokálních pobočkách a novinkách. Součástí Zpravodaj Československé sekce IEEE.

Publisher: Československá sekce IEEE

Radioengineering : proceedings of Czech and Slovak technical universities

radioeng.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině s mezioborovým zaměřením z oblasti radiotechniky, radioelektroniky a radioelektronických systémů. Dvakrát ročně (červen, prosinec) vychází speciální čísla zaměřená na vybraná aktuální nebo významná témata.

Publisher: Vysoké učení technické. Ústav radioelektroniky

Licence: CC BY 4.0
1