Display: visual, text

Časopis stavebnictví : web stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

www.casopisstavebnictvi.cz [current version]

Odborný časopis přinášející zajímavé články z oblasti stavebnictví určený nejen autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě. Informace o realizaci staveb, stavebních materiálech, technologiích a dalším.

Publisher: Expo Data

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Civil Engineering Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/index [current version]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině přináší články z různých oblastí stavebního inženýrství a představuje nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji. Časopis dále informuje o významných akcích na vysokých školách, odborných zkušenostech, strojírenských výstavách a veletrzích.

Publisher: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Czech Journal of Civil Engineering

cjce.cz/ [current version]

Stránky časopisu, kde jsou zveřejněny příspěvky výzkumných pracovníků, akademiků a doktorandů. Tematicky je periodikum zaměřeno na stavební inženýrství - architekturu, stavebnictví, geodezii, kartografii aj.

Publisher: Czech Journal of Civil Engineering

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Informace Českého svazu stavebních inženýrů Ostrava

www.fast.vsb.cz/cssi/ [current version]

Stavební časopis pro odborníky a odbornou veřejnost

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Fakulta stavební

1