Display: visual, text

Česká tunelářská asociace

www.ita-aites.cz [current version]

Informace o asociaci, podzemních stavbách, novinkách, akcích a konferenci. Součástí časopis Tunel.

Publisher: Česká tunelářská asociace

Metro do Motola : o metru a především stavbě V.A Motol – Dejvická

metro.ttnz.cz [current version]

Neoficiální web o stavbě metra. Informace o postupu prací, jednotlivých staveništích, technice a omezení v dopravě.

Publisher: Ing. Libor Bareš

1