Display: visual, text

Česká tunelářská asociace

www.ita-aites.cz [current version]

Informace o asociaci, podzemních stavbách, novinkách, akcích a konferenci. Součástí časopis Tunel.

Publisher: Česká tunelářská asociace

CMA - Společnost pro výzkum historického podzemí

www.podzemi-cma.cz [current version]

Informace o historickém podzemí na území České republiky - podzemní továrny, podzemní lomy, stará důlní díla, aj.

Publisher: CMA - Společnost pro výzkum historického podzemí

1