Display: visual, text

Inovace pro společnost

www.inovaceprospolecnost.cz [current version]

Informace o tom, co jsou to společenské inovace, aktuálním děním v této oblasti a pořádaných setkání.

Publisher: Respekt institut

Monument transformace

www.monumenttotransformation.org [current version]

Stránky interdisiplinárního projektu zaměřeného na transformační procesy zahrnují informace o výstavách, přednáškách, publikační činnosti, o publikaci Atlas transformace a dalších aktivitách.

Publisher: Tranzit.cz

1