If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Curriculum studies research group

sites.google.com/site/csrggroup/ [current version]

Stránky výzkumné skupiny v angličitině zabývající se učebními osnovami. Informace o skupině, členech, konferencích, seminářích a projektech. Součástí publikace Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví).

Publisher: Procházka, Petr

Ondřej Štefl - Názory Aktuálně

blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php [current version]

Autorem články zakladatele společnosti Scio. Texty zaměřené problematiku vzdělávání žáku na základních a středních školách.

Publisher: Štefl, Ondřej

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1