Display: visual, text

Curriculum studies research group

sites.google.com/site/csrggroup/ [current version]

Stránky výzkumné skupiny v angličitině zabývající se učebními osnovami. Informace o skupině, členech, konferencích, seminářích a projektech. Součástí publikace Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví).

Publisher: Procházka, Petr

Ondřej Štefl - Názory Aktuálně

blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php [current version]

Autorem články zakladatele společnosti Scio. Texty zaměřené problematiku vzdělávání žáku na základních a středních školách.

Publisher: Štefl, Ondřej

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1