Display: visual, text

Biologická olympiáda

www.biologickaolympiada.cz [current version]

Stránky soutěže zaměřené na přírodopisné a biologické znalosti. Součásti jsou studijní texty, ukázky testů, harmonogram zkoušek.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

Curriculum studies research group

sites.google.com/site/csrggroup/ [current version]

Stránky výzkumné skupiny v angličitině zabývající se učebními osnovami. Informace o skupině, členech, konferencích, seminářích a projektech. Součástí publikace Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví).

Publisher: Procházka, Petr

1