Display: visual, text

Dža dureder

www.dzadureder.cz [current version]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Publisher: Občanské sdružení Slovo 21

VysokeSkoly.cz : informace pro správný výběr vysoké školy

www.vysokeskoly.cz [current version]

Internetové stránky přinášejí různé informace a rady pro ty, kteří chtějí studovat na vysoké školy nebo na ní již studují.

Publisher: Dušek, Roman

Web pro uchazeče o studium

uchazec.ff.cuni.cz [current version]

Informace o fakultě, životě studenta, příjímacím řízení a dalším. Součástí brožura pro uchazeče s informacemi o studiu na UK a publikace Věda a výzkum na FF UK.

Publisher: Univerzita Karlova

1