Display: visual, text

Etologie člověka

web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/ [current version]

Stránky informují o vědecké činnosti v oblasti lidského chování, kognice a osobnosti z hlediska evoluční perspektivy s ohledem na historicko-teoretické aspekty věd.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Lidé města

lidemesta.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

1