Display: visual, text

Institut geologického inženýrství : hornicko-geologická fakulta

geologie.vsb.cz [current version]

Stránky institutu působícího v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín. Kromě informací o studiu jsou na stránkách k dispozici i výukové texty.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Institut geologického inženýrství

1