Display: visual, text

Ústav informačních studií a knihovnictví

uisk.ff.cuni.cz [current version]

Informace o koncepci a možnostech studia na Ústavu, seznam zaměstnanců a studentů, aktuální i ukončené výzkumné projekty, spolupráce se zahraničními institucemi.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví

1