Display: visual, text

Ústav státu a práva

www.ilaw.cas.cz [current version]

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky a přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti. Historie, současnost, výzkum a projekty Ústavu, výroční zprávy a soupis ediční činnosti. Součástí jsou obsahy časopisu Právník od roku 1990

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav státu a práva

1