Display: visual, text

Ekumenická akademie Praha

ekumakad.cz [current version]

Stránky Ekumenické akademie Praha, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů a seminářů

Publisher: Ekumenická akademie Praha

Ekumenická rada církví v České republice

www.ekumenickarada.cz [current version]

Webové stránky Ekumenické rady církví v ČR přinášejí informace o společné činnosti křesťanských církví.

Publisher: Ekumenická rada církví

Teologické texty : časopis pro teoretické a praktické otázky teologie

teologicketexty.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku teologie a s tím související otázky spirituality a kritického myšlení, církevního života, faktografie, křesťanské etiky a historie. Obsahuje kompletní archiv TT, četně samizdatových čísel vydávaných v letech 1979-1989.

Publisher: Poláková, Jolana

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1