Display: visual, text

Acta Universitatis Carolinae Theologica

karolinum.cz/en/journal/auc-theologica/ [current version]

Recenzovaný časopis, jehož cílem je seznamovat odbornou veřejnost jak se současnou nejen českou a nejen katolickou teologickou produkcí, případně také se studiemi jiných disciplín, které jsou pro teologické bádání relevantní.

Publisher: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

Česká christologická a mariologická akademie : založena v Olomouci L. P. 2009

cchma.cz [current version]

Stránky sdružení věřících - katolických i nekatolických křesťanských odborníků v oboru teologie a pastorační činnosti. Poslání akademie spočívá v podpoře rozvoje teologie, zejména christologie a mariologie. Součástí stránek jsou i zdigitalizované texty Časopisu katolického duchovenstva od roku 1828.

Publisher: Česká christologická a mariologická akademie

Teologické texty : časopis pro teoretické a praktické otázky teologie

teologicketexty.cz [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku teologie a s tím související otázky spirituality a kritického myšlení, církevního života, faktografie, křesťanské etiky a historie. Obsahuje kompletní archiv TT, četně samizdatových čísel vydávaných v letech 1979-1989.

Publisher: Poláková, Jolana

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ
1