Display: visual, text

Odborná skupina chemické termodynamiky

www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/ [current version]

Prezentace, zápisy a další informace z konferencí a organizovaných setkání z oblasti chemické termodynamiky

Publisher: Česká společnost chemická. Odborná skupina chemické termodynamiky

1