Display: visual, text

Odborná skupina chemické termodynamiky

www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/ [current version]

Prezentace, zápisy a další informace z konferencí a organizovaných setkání z oblasti chemické termodynamiky

Publisher: Česká společnost chemická. Odborná skupina chemické termodynamiky

Odborná skupina termické analýzy

www.thermal-analysis.cz [current version]

Stránky odborné skupiny sdružující české badatele a výzkumné skupiny používající pro studované látky různé metody termické analýzy a kalorimetrie. Obsahuje aktuality, seznam členů, publikované dokumenty a informace o termoanalytickém semináři.

Publisher: Česká společnost chemická

1