Display: visual, text

Knihovní obzor

www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/ [current version]

Informace a události z českých knihoven během let 1993 až 2003. Všechna čísla dostupná elektronicky. Následně vychází jako časopis Krok.

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

1