Display: visual, text

Knihovna města Plzně

www.kmp.plzen-city.cz [current version]

Informace o knihovně - historie, výroční zprávy, aktivity, poskytované knihovnické služby, pořádané kulturní akce, publikační činnost. Součástí stránek jsou plné texty časopisu Plž - Plzeňský literární život od roku 2003 (2. ročník) a fotogalerie z prostorů všech poboček knihovny

Publisher: Knihovna města Plzně

1