Display: visual, text

Masarykův onkologický ústav

www.mou.cz [current version]

Informace o ústavu, nádorech, prevenci, vyšetřovacích metodách a klinických studiích. Součástí časopis Klinická onkologie, učební texty a další zajímavé materiály

Publisher: Masarykův onkologický ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Medicína pro praxi

medicinapropraxi.cz [current version]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis obsahující plné texty článků týkajících se právní problematiky, výživy, informací pro sestry, mezioborových přehledů a sděleních z praxe.

Publisher: Solen

Společnost českých patologů

patologie.info [current version]

Stránky poskytují informace o společnosti, standardy, postupy, doporučení, aktuální a archivní zprávy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost českých patologů

WikiSkripta : váš prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů

www.wikiskripta.eu [current version]

Výukové materiály z různých oborů a předmětů lékařství určené pro studenty a učitele lékařských fakult

Publisher: Univerzita Karlova. 1. Lékařská fakulta.

Licence: CC BY 3.0 CZ
1