Display: visual, text

Knihovna K. H. Máchy Litoměřice

www.knihovnalitomerice.cz [current version]

Stránky veřejné knihovny, pověřené výkonem regionálních funkcí. Informace o knihovně a jejích službách, aktuality a kulturní program.

Publisher: Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Litoměřice///Leitmeritz : architektura na severu Čech

litomerice-leitmeritz.net [current version]

Stránky projektu vznikly jako dobrovolná iniciativa studentů a architektů a mapují architekturu Litoměřic. Obsahují databázi významných budov, urbanistické a architektonické studie a aktuality z litoměřické architektury.

Publisher: Landa, Filip

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Podzemní továrna Richard

richard-1.com [current version]

Stránky se věnují historii a současnosti bývalé podzemní nacistické továrny Richard a souvisejícím stavbám

Publisher: Gazsi, Roman

1