Display: visual, text

Naši ptáci

www.nasiptaci.cz [current version]

Stránky podávají informace o ptácích v České republice - ptačí řády, siluety, ptačí rok, prostředí. Obsahuje fotogalerii

Publisher: Liška, Vít

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Natura 2000

www.natura2000.cz [current version]

Přehled chráněných území v České republice. Legislativa týkající se ochrany jednotlivých druhů zvířat, rostlin, a ohrožených typů prostředí. Obsahuje informace o struktuře, odborné činnosti a projektech agentury

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1