Display: visual, text

Česká společnost ornitologická : ČSO

birdlife.cz [current version]

Sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptactva. Obsahuje také atlas ptačích per, cizojazyčné terminologické slovníky a fotogalerie.

Publisher: Česká společnost ornitologická

Naši ptáci

www.nasiptaci.cz [current version]

Stránky podávají informace o ptácích v České republice - ptačí řády, siluety, ptačí rok, prostředí. Obsahuje fotogalerii

Publisher: Liška, Vít

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Pan-Aves

pan-aves.blogspot.com [current version]

Stránky věnované archosaurům, kteří mají blíže k ptákům. Informace o původu ptáků, jejich kostře, chování, vejcích a dalším

Publisher: Černý, David

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Skupina pro ochranu a výzkum bahňáků

svob.czweb.org [current version]

Stránky pracovní skupiny, která se zabývá sběrem faunistických dat a praktickou ochranou bahňáků a jejich okolí. Součástí stránek je zpravodaj skupiny Vanellus.

Publisher: Česká společnost ornitologická. Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

1