Display: visual, text

Ústav práva a právní vědy

ustavprava.cz [current version]

Ústav práva a právní vědy je svobodným a dobrovolným sdružením rovnoprávných členů založeným na úctě k lidským právům, na zásadách občanské společnosti a právního státu. Informace o ústavu, vypracované studie a komentáře k výběrovým českým právním předpisům, informace o Centru právních studií, který ústav provozuje jako vzdělávací instituci

Publisher: Ústav práva a právní vědy

1