Display: visual, text

Bulletin of Geosciences

www.geology.cz/bulletin/ [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis publikující příspěvky z oblasti geologie, paleontologie a příbuzných oborů.

Publisher: Česká geologická služba

Česká geologická služba

www.geology.cz [current version]

Informace o České geologické službě, výzkumné činnosti, Státní geologické službě, geodatech, vzdělávání a dalším

Publisher: Česká geologická služba

1