Display: visual, text

Bulletin of Geosciences

www.geology.cz/bulletin/ [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis publikující příspěvky z oblasti geologie, paleontologie a příbuzných oborů.

Publisher: Česká geologická služba

Laboratoř geoinformatiky UJEP

www.geolab.cz [current version]

Laboratoř je zaměřená na problematiku využití geoinformačních technologií. Na stránkách jsou k dispozici zajímavé odkazy na aktivity laboratoře

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

1