If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Bulletin of Geosciences

www.geology.cz/bulletin/ [current version]

Mezinárodní recenzovaný časopis publikující příspěvky z oblasti geologie, paleontologie a příbuzných oborů.

Publisher: Česká geologická služba

Laboratoř geoinformatiky UJEP

www.geolab.cz [current version]

Laboratoř je zaměřená na problematiku využití geoinformačních technologií. Na stránkách jsou k dispozici zajímavé odkazy na aktivity laboratoře

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Laboratoř geoinformatiky

1