Display: visual, text

Lékařská knihovna : časopis pro knihovny a informační střediska ve zdravotnictví

www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/ [current version]

Elektronická verze časopisu Lékařská knihovna, který od roku 2009 vychází pouze v této podobě. Informace o aktuálním dění v oblasti lékařských knihoven, nejnovější trendy v oblasti knihovnických služeb a dodávání lékařských informací.

Publisher: Národní lékařská knihovna

Národní lékařská knihovna

www.nlk.cz [current version]

Informace o přístupu do databází Národní lékařské knihovny, o elektronických objednávkách služeb, prezentace Zdravotnického muzea, informace pro knihovny, sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, adresáře lékařských knihoven v ČR

Publisher: Národní lékařská knihovna

1