Display: visual, text

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [current version]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Publisher: Celé Česko čte dětem

Impulsy

www.kjm.cz/impulsy [current version]

Časopis zaměřený na literaturu pro děti a mládež. Součástí ukázky z nových knih, náměty a inspirace pro besedy a vzdělávací programy.

Publisher: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

1