Display: visual, text

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost

archaiabrno.org [current version]

Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Publisher: Merta, David - Archaia Brno

1