Display: visual, text

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR : ASOPS

www.asops.cz [current version]

Stránky asociace sdružující profesionální orchestry na území ČR s cílem vzájemné spolupráce a pomoci při řešení pracovních i uměleckých úkolů. Informace o asociaci a členech.

Publisher: Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR

Česká filharmonie

www.ceskafilharmonie.cz [current version]

Webová prezentace České filharmonie, programová nabídka, další aktivity, historie

Publisher: Česká filharmonie

Český národní symfonický orchestr

www.cnso.cz [current version]

Informace o souboru, jeho historii, uměleckém vedení, koncertech a diskografii.

Publisher: Český národní symfonický orchestr

Jindřichohradecký symfonický orchestr

www.jhso.cz [current version]

Informace o orchestru, jeho členech, repertoáru, aktuálním dění, součástí fotogalerie.

Publisher: Jindřichohradecký symfonický orchestr

Magazín České filharmonie

magazin.ceskafilharmonie.cz [current version]

Online magazín přinášející informace o aktivitách orchestru, zajímavých událostech ze světa hudby, o osobnostech či historických faktech. Zahrnuje jednotlivá čísla, blog a informace o periodiku.

Publisher: Česká filharmonie

Plzeňská filharmonie

www.plzenskafilharmonie.cz [current version]

Stránky zahrnují základní informace o Plzeňské filharmonii, o orchestru, údaje koncertech a vystoupeních.

Publisher: Plzeňská filharmonie

Pražské jaro : mezinárodní hudební festival

old.festival.cz [current version]

Stránky mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Informace o programu, vystupujících interpretech, symfonických orchestrech a komorních tělesech. Koná se každoročně v Praze od 12. května (výročí úmrtí Bedřicha Smetany) do 4. června. Archiv předchozích ročníků festivalu je uložen na http://old.festival.cz

Publisher: Pražské jaro

Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná : Symhonic Band

www.majovak.estranky.cz [current version]

Informace o orchestru, jeho členech, repertoáru, aktuálním dění, součástí fotogalerie.

Publisher: Symfonický dechový orchestr Májovák Karvin

1