Display: visual, text

Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles : ANKST

ankst.cz [current version]

Informace o hudebních tělesech sdružených v ANKST, konaných akcích. Součástí je Informační zpravodaj Český Muzikant, zápisy v valných hromad a hudební epištoly

Publisher: Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles

Bendův komorní orchestr

bko.cz [current version]

Informace o historii a současnosti orchestru, jeho sólistech a dirigentech. Součástí jsou biografická data o autorech skladeb, Almanach BKO 2006 v pdf a fotogalerie

Publisher: Bendův komorní orchestr

Cantica

cantica.kh.cz [current version]

Informační zdroj smíšeného komorního pěveckého hudebního tělesa Cantica, informující o repertoáru sboru jeho kulturních a společenských aktivitách

Publisher: Cantica

Chrudimská komorní filharmonie : CHKF

chkf.webnode.cz [current version]

Informace o filharmonii, její historii, pořádaných koncertech a repertoáru. Součástí fotogalerie.

Publisher: Chrudimská komorní filharmonie

Festival EuroArt Praha

www.euroart.cz/ [current version]

Stránky mezinárodního hudebního festivalu komorní hudby, jehož posláním je pořádání komorních koncertů v Praze a regionech ČR, kde prezentuje komorní, často nehraná díla českých skladatelů a zahraničních autorů ze zemí hostujících umělců.

Publisher: STAMIC CREATIVE

Musica Florea

musicaflorea.cz [current version]

Webová prezentace významného českého komorního orchestru Musica Florea

Publisher: Musica Florea

Pražské jaro : mezinárodní hudební festival

old.festival.cz [current version]

Stránky mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Informace o programu, vystupujících interpretech, symfonických orchestrech a komorních tělesech. Koná se každoročně v Praze od 12. května (výročí úmrtí Bedřicha Smetany) do 4. června. Archiv předchozích ročníků festivalu je uložen na http://old.festival.cz

Publisher: Pražské jaro

1