Display: visual, text

Mineralogie pro školy

web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/ [current version]

Tyto stránky jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií, pro studenty a pedagogy volitelného či nepovinného předmětu Geologie na vyšším stupni gymnázia, účastníkům příslušných kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.

Publisher: Univerzita Karlova

Muzeum Mineral.cz

www.museum.mineral.cz [current version]

Virtuální, tematicky zaměřené a specializované muzeum, jednotlivá oddělení jsou věnována především mineralogii, paleontologii, vápenictví a historii dolování, používaným technologiím, popisem známých i méně známých lokalit, osobnostem z oboru atd.

Publisher: Drašnar, Jiří

Virtuální muzeum České geologické služby

www.geology.cz/app/museum/m.pl [current version]

Virtuální muzeum obsahující zajímavé exponáty z paleontologické, mineralogické a geologické sbírky

Publisher: Česká geologická služba

1