Display: visual, text

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [current version]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0
1