Display: visual, text

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [current version]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0

Škůdci

skudci.com [current version]

Přehled živočišných a rostlinných škůdců, plísní, hub a také užitečných živočichů.

Publisher: Drtina, David

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. : poznáváme svět rostlin

www.ueb.cas.cz [current version]

Stránky ústavu zaměřeného na výzkum v oblasti rostlinné biologie, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Stránky obsahují informace o ústavu, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav experimentální botaniky

1