If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [current version]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0

Škůdci

skudci.com [current version]

Přehled živočišných a rostlinných škůdců, plísní, hub a také užitečných živočichů.

Publisher: Drtina, David

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. : poznáváme svět rostlin

www.ueb.cas.cz [current version]

Stránky ústavu zaměřeného na výzkum v oblasti rostlinné biologie, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Stránky obsahují informace o ústavu, výzkumu a vydaných publikacích.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav experimentální botaniky

1