Display: visual, text

Česká dominikánská provincie

op.cz [current version]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Publisher: Provincie Řádu bratří kazatelů

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Emauzské opatství

emauzy.cz [current version]

Webové stránky Emauzského opatství přibližují život benediktinské komunity i historické reálie související s historií kláštera

Publisher: Holcová, Helena

Jesuit.cz

jesuit.cz [current version]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Publisher: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Paulínky : ve službě evangelia

paulinky.cz [current version]

Informace o spiritualitě řeholní kongregace Dcer svatého Pavla. Hlavním posláním Paulínek je šíření křesťanských myšlenek prostřednictvím moderních médií

Publisher: Dcery sv. Pavla

Převorství Nový Dvůr

www.novydvur.cz [current version]

Informace o trapistickém Převorství Nový Dvůr. Regule mnišského života i konkrétní detaily ze života kláštera

Publisher: Převorství Nový Dvůr OCSO

1