Display: visual, text

Child Jesus of Prague

pragjesu.info [current version]

Webové stránky o Pražském Jezulátku, významné kulturní památce, s kterou jsou spojeny i aktivity řádu Bosých karmelitánů

Publisher: Klášter Pražského Jezulátka

Jesuit.cz

jesuit.cz [current version]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Publisher: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

1