Display: visual, text

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

www.cdtr.cz [current version]

Stránky paměťové instituce reflektující dějiny totalitních a autoritativních režimů 20. století, badatelská činnost, vzdělávání, přednášky, publikování, poradenská činnost.

Publisher: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Minulost

minulost.cz [current version]

Stránky popularizačního periodika věnovaného dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím, přináší převážně publicistické články, ale i kratší odborné texty, obrazovou a video dokumentaci.

Publisher: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

1