Display: visual, text

Blognoviny

www.blognoviny.cz [current version]

Komentáře, publicistika ze všeobecných témat a reflexí. Převažuje tématika z oblasti internetu a software, státní a regionální politiky

Publisher: Blognoviny

Čtenářský deník - Jára M. píšící, bdící

jarmik-pise.blogspot.cz [current version]

Zdroj obsahuje komentáře a dojmy z četby. Osobní pohled autora na literaturu.

Publisher: Míkovec, Jaroslav

Litenky : literární novinky : revue pro kulturu a publicistiku

litenky.ff.cuni.cz [current version]

Webové stránky literárního časopisu Litenky přináší výběr článků z tištěné verze. Litenky jsou výstupem z volitelného semináře "Praktika literární žurnalistiky", nabízeného Katedrou české literatury a literární vědy FF UK. Změna url, stránky pod cuni.cz, upraven katal. záznam 22/11/22 MHrdličková

Publisher: Janáček, Pavel

Minulost

minulost.cz [current version]

Stránky popularizačního periodika věnovaného dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím, přináší převážně publicistické články, ale i kratší odborné texty, obrazovou a video dokumentaci.

Publisher: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

Miroslav Sígl, redaktor, spisovatel

miroslav.sigl.cz [current version]

Osobní stránky českého spisovatele a publicisty obsahující životopis a seznam publikovaných prací a ocenění.

Publisher: Sígl, Miroslav

Munimedia.cz

www.munimedia.cz [current version]

Aktuality z ekonomického, sportovního a kulturního dění v České republice vytvářené studenty Katedry mediálních studií a žurnalisty na Masarykově univerzitě v Brně. Velký prostor je také věnován reflexi českých médií

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra mediálních studií a žurnalistiky

UPmedia.cz : zpravodajsko-publicistický portál Katedry žurnalistiky FF UP

portal.upmedia.cz [current version]

Periodikum se zaměřením na kulturu, politiku a společenská témata z domova i zahraničí.

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra žurnalistiky

1