Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

CENIA : česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz [aktuální verze]

Informace o environmentální politice a vzdělávání, odpadovém hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí, Agendě 21, integrovaném registru znečišťování, ekoznačení apod.

Vydavatel: CENIA

Integrovaný registr znečišťování

irz.cz [aktuální verze]

Veřejně dostupná databáze údajů o únicích vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy, informace o obsahu znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách. Databázi spravuje MŽP ČR

Vydavatel: Ministerstvo životního prostředí

Toxické látky

toxickelatky.arnika.org [aktuální verze]

Webové stránky sdružení Arnika jsou věnovány toxickým látkám znečišťujícím životní prostředí

Vydavatel: Arnika

1