Zobrazení: vizuální, textové

CENIA : česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz [aktuální verze]

Informace o environmentální politice a vzdělávání, odpadovém hospodářství, posuzování vlivů na životní prostředí, Agendě 21, integrovaném registru znečišťování, ekoznačení apod.

Vydavatel: CENIA

1